top of page

Đồng hành cùng cộng đồng trẻ em yếu thế trên con đường phát triển toàn diện

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Cơ sở Bảo trợ Xã hội Trẻ em Thảo Đàn là một trong những đơn vị tuyến đầu áp dụng phương pháp thực hành Công Tác Xã Hội vào việc tiếp cận, đánh giá nhu cầu của nhóm trẻ em yếu thế và hỗ trợ đa dịch vụ giúp các em tiếp tục con đường học tập và phát triển toàn diện 

Categories - Chuong Trinh_edited.jpg
434031074_803337788518580_6348652082501550034_n.jpg

KẾT NỐI CÙNG THẢO ĐÀN

Với các Tổ chức - mạng lưới

Kết nối cùng các Tổ chức, các Cơ sở, các bên liên quan tham gia vào mạng lưới tạo dựng hệ sinh thái đa dạng các nguồn lực hỗ trợ chất lượng nhằm giúp trẻ em bức phá để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Với Tình nguyện viên

Thảo Đàn tạo môi trường thuận lợi cho Tình nguyện viên là những người thực hành Công tác xã hội có cơ hội trải nghiệm ứng dụng lý thuyết vào công tác thực hành, chia sẽ trao đổi kinh nghiệm các mô hình thực hành tốt và truyền cảm hứng cho đội ngũ kế thừa trong công tác bảo vệ trẻ em.

Với Cơ sở đào tạo

Góp phần nâng cao năng lực cho sinh viên ngành Công tác xã hội, ngành Tâm lý, ngành Giáo dục học thông qua các hoạt động tình nguyện, định hướng, hướng dẫn kiến tập, thực tập thông qua các trường hợp thực tế để người học có cơ hội trải nghiệm.

ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH

bottom of page