top of page
Top Banner.png

TÌNH NGUYỆN VIÊN

Tham gia cùng Thảo Đàn
hành động vì lợi ích tốt nhất cho trẻ

TUYỂN DỤNG

HOẠT ĐỘNG

Đăng ký tham gia các hoạt động đang tìm kiếm góp sức từ tình nguyện viên

Vui lòng kiểm tra lại sau
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.
Thao Dan element 3.png

QUYỀN LỢI

Môi trường

Được làm việc trong môi trường phi lợi nhuận mang tính nhân văn

Đội ngũ

Học hỏi từ đội ngũ phát triển cộng đồng trong & ngoài nước

Chứng nhận

Được cấp chứng nhận tham gia tình nguyện

HOẠT ĐỘNG

CHUNG SỨC TÌNH NGUYỆN

Vui lòng kiểm tra lại sau
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.
bottom of page