top of page
Top Banner.png

ĐỘI NGŨ THẢO ĐÀN

C Dao_edited_edited.jpg

Ms. Nguyễn Thị Xuân

Điều phối dự án.

C Dao_edited_edited.jpg

Ms. Lê Thị Huỳnh Như

Phụ trách hoạt động tư vấn đào tạo nghề và sinh kế cho thanh thiếu niên, phụ huynh.

C Dao_edited_edited.jpg

Ms. Lâm Thị Nguyệt Anh

Phụ trách hoạt động gia sư

C Dao_edited_edited.jpg

Mr. Lê Minh Cảnh

Điều phối chương trình giáo dục KNS -GTS. Tư vấn nghề và việc làm cho thanh thiếu niên.

C Dao_edited_edited.jpg

Ms. Nguyễn Thanh Thảo

Phụ trách hoạt động truyền thông gây quỹ.

C Dao_edited_edited.jpg

Ms. Ngô Thị Minh Uyên

Phụ trách chương trình đồng hành giáo dục - quản lý case.

C Dao_edited_edited.jpg

Ms. Hoàng Thị Đan Trâm

Phụ trách kế toán - nhân sự

C Dao_edited_edited.jpg

Ms. Trần Thị Tuyết Mai

Phụ trách hoạt động hướng dẫn thực hành cho sinh viên.

C Dao_edited_edited.jpg

Ms. Nguyễn Thị Yến Mai

Phụ trách hoạt động chung - tiếp cận

bottom of page