Top Banner.png

ĐỘI NGŨ THẢO ĐÀN

C Dao_edited_edited.jpg

Ms. Nguyễn Thị Phương Dung

Điều phối chương trình chung.

C Dao_edited_edited.jpg

Ms. Phan Dương Thiên Thanh

Phụ trách chương trình đồng hành giáo dục - quản lý case.

C Dao_edited_edited.jpg

Ms. Nguyễn Thị Quỳnh Như

Phụ trách hoạt động tư vấn đào tạo nghề và sinh kế cho thanh thiếu niên, phụ huynh.

C Dao_edited_edited.jpg

Mr. Lê Minh Cảnh

Điều phối chương trình giáo dục KNS -GTS. Tư vấn nghề và việc làm cho thanh thiếu niên.

C Dao_edited_edited.jpg

Ms. Vũ Nguyễn Mai Trâm

Phụ trách hoạt động truyền thông gây quỹ.

C Dao_edited_edited.jpg

Ms. Hoàng Thị Yến Nhi

Phụ trách hành chánh nhân sự.

C Dao_edited_edited.jpg

Ms. Trần Thị Tuyết Mai

Phụ trách hoạt động hướng dẫn thực hành cho sinh viên.

C Dao_edited_edited.jpg

Ms. Nguyễn Thị Thùy Trang

Phụ trách tài chánh

C Dao_edited_edited.jpg

Mr. Thân Lê Quý Đôn

Phụ trách hoạt động giáo dục đồng hành.