top of page

CƠ SỞ ĐÀO TẠO - THỰC HÀNH

GIỚI THIỆU

Thảo Đàn góp phần nâng cao năng lực cho sinh viên ngành công tác xã hội, ngành tâm lý, ngành giáo dục học thông qua các hoạt động hướng dẫn, định hướng kiến tập, thực tập đào tạo đội ngũ kế thừa theo đề án phát triển ngành công tác xã hội đến năm 2030.

IMG_0046.JPG

HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HÀNH CTXH

Thảo Đàn kết nối mạng lưới và các Trường đào tạo sinh viên ngành công tác xã hội xây dựng quy trình hướng dẫn dinh viên từ lý thuyết đến thực hành nhằm giúp sinh viên có môi trường thực hành chuyên nghiệp.

CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC SINH VIÊN NGÀNH CTXH

Kiểm huấn hướng sinh viên thực hành công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm, công tác xã hội cộng đồng

IMG_0046.JPG
IMG_0046.JPG

HỘI THẢO, TẬP HUẤN BỔ TRỢ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SINH VIÊN

Xây dựng và thực hành các quy trình kiểm huấn giúp nâng cao năng lực cho sinh viên.

Học tập cùng Thảo Đàn

Cùng kết nối với Thảo Đàn trong các hoạt động hướng dẫn, nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên nhằm cung cấp kiến thức kỹ năng và truyền cảm hứng đến đội ngũ kế thừa hướng đến công tác xã hội chuyên nghiệp .

HOẠT ĐỘNG CÙNG THẢO ĐÀN

Tin tức

Vui lòng kiểm tra lại sau
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.
bottom of page