top of page
Top Banner.png

Chương trình
Hướng nghiệp và việc làm 

Hoạt động đồng hành giáo dục tại Thảo Đàn là một tiến trình NVXH kết nối đa nguồn lực hỗ trợ cho trẻ và gia đình trẻ sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nâng cao năng lực bản thân phát triển toàn diện trở thành công dân có ích cho xã hội

GIỚI THIỆU

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Trophy
NỘI DUNG 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam magna nunc, suscipit vel urna ut, laoreet viverra odio. Donec egestas

Trophy
NỘI DUNG 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam magna nunc, suscipit vel urna ut, laoreet viverra odio. Donec egestas

Trophy
NỘI DUNG 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam magna nunc, suscipit vel urna ut, laoreet viverra odio. Donec egestas

Trophy
NỘI DUNG 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam magna nunc, suscipit vel urna ut, laoreet viverra odio. Donec egestas

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

HỖ TRỢ HỌC BỔNG
Vui lòng kiểm tra lại sau
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.
bottom of page