top of page

Mr Phạm Đình Nginh

Thành viên Hội đồng trung tâm

Mr Nghinh với background tốt nghiệp ngành Công tác Xã hội Mr Nghinh có nhiều năm kinh nghiệm trong lãnh vực công tác xã hội trẻ em với vai trò giám đốc Trung tâm công tác xã hội trẻ em Thành phố. Mr Nghinh đã có nhiều đóng góp vào các chương trình an sinh xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong và ngoài công lập.

Mr Phạm Đình Nginh

GIỚI THIỆU

bottom of page