top of page

Ms Đoàn Bắc Việt Trân

Thành viên Hội đồng trung tâm


Là một nhà tâm lý lâm sàng, với bằng Thạc sĩ Tâm lý học cùng nhiều chứng chỉ chuyên sâu trong lĩnh vực tham vấn - trị liệu tâm lý, Trân mong muốn đóng góp chuyên môn cũng như nhiệt huyết của mình, đồng hành cùng đội ngũ nhằm thực hiện sứ mạng phục vụ trẻ em và gia đình của Thảo Đàn.

Với kinh nghiệm làm việc của mình, cô có lòng tin mạnh mẽ vào sức mạnh của sự phối hợp giữa nhiều lĩnh vực - công tác xã hội, tâm lý học, giáo dục, y tế, và các lĩnh vực liên quan - trong quá trình nỗ lực đem đến cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, sự chăm sóc toàn diện và sâu sắc để trẻ em có thể phát triển lành mạnh - hạnh phúc - bình an.

Ms  Đoàn Bắc Việt Trân

GIỚI THIỆU

bottom of page