top of page

Ms Vũ Nguyên Ngọc Trinh

Thành viên Hội đồng trung tâm

Trinh tốt nghiệp Tài chính ngân hàng - ĐH Quốc gia HCM. Cô có 10 năm làm việc tại doanh nghiệp kinh doanh đồ gỗ. Từ năm 2004 Cô là chuyên viên tư vấn doanh nghiệp tại Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh. Cô quan tâm đến hoạt động kết nối nguồn lực cho các tổ chức phi lợi nhuận làm việc trong lĩnh vực trẻ em. Hướng đến việc chăm lo giáo dục cho cộng đồng trẻ em yếu thế.

Ms  Vũ Nguyên Ngọc Trinh

GIỚI THIỆU

bottom of page