top of page

Ms Lê Thị Ngân

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ngân có chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và Công tác xã hội Cô gia nhập Thảo Đàn từ những năm 1993 như là TNV. Là thành viên HĐQT tại Thảo Đàn từ năm 2004. Ngân tiếp nhận vị trí giám đốc điều hành của Thảo Đàn từ năm 2018. Với thế mạnh chuyên môn tài chính - công tác xã hội và quản trị tổ chức Ngân mong muốn xây dựng ngũ và dẫn dắt Thảo Đàn trở thành một trong những tổ chức áp dụng phương pháp CTXH chuyên nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em

Ms Lê Thị Ngân

GIỚI THIỆU

bottom of page