top of page

Ms Lê Thị Ngân

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ngân có chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và Công tác xã hội. Là thành viên Hội đồng quản trị tại Thảo Đàn từ năm 2004. Năm 2018 Ngân tiếp nhận vị trí giám đốc điều hành của Thảo Đàn. Với thế mạnh chuyên môn về quản trị tổ chức, tài chính - và công tác xã hội. Ngân mong muốn xây dựng ngũ và dẫn dắt Thảo Đàn trở thành một trong những tổ chức áp dụng phương pháp CTXH chuyên nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ trẻ. Đồng thời Thảo Đàn hướng tới việc kiến tạo hệ sinh thái thiện nguyện với đa dạng dịch vụ chất lượng có thể giúp trẻ em có HCĐB phát triển toàn diện thông qua con đường giáo dục.

Ms Lê Thị Ngân

GIỚI THIỆU

bottom of page