top of page

Ms Trần Thị Vĩnh Thanh

Thành viên Hội đồng trung tâm

Thanh tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quản trị nhân sự Cô có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự tại các công lớn và công ty đa quốc gia như Triump - Diethemlm & Co - Công ty DKSH Việt Nam và Công ty Mega Market Việt Nam. Tại các công ty Thanh đã có nhiều hoạt động CSR cho công đồng Phi lợi nhuận. Ở vai trò quản lý nhân sự cấp cao Thanh quan tâm đến các chương trình hợp tác giữa các tổ chức xã hội và doanh nghiệp và luôn thúc đẩy hoạt động này có những tác động xã hội mạnh mẽ nhất.

Ms Trần Thị Vĩnh Thanh

GIỚI THIỆU

bottom of page